Göteborgsområdet

Adresser

Västra Strandgatan 2, 442 30 Kungälv

Kontakt

Mejla goteborgsomradet@ssu.se

Ring ombudsman på 070 492 90 22 

Ordförande: Sandra Mathiasson

Ombudsman: Sara Johansson

Bli medlem i SSU Göteborgsområdet!