Kalmar län

Adresser

Kalmar läns SSU-distrikt, Box 67, 392 33 Kalmar

Besök: Jenny Nyströms gränd 2
Leverans: Jenny Nyströms gränd 2

Kontakt

Mejla kalmar-lan@ssu.se

Ordförande: Ellen Persson

Bli medlem i SSU Kalmar län