Kalmar län

Kontakta oss

Skicka leveranser och besök oss på Jenny Nyströms gränd 2

Posta till Kalmar läns SSU-distrikt, Box 67, 392 33 Kalmar

Mejla kalmar-lan@ssu.se

Ring ombudsman på 076 014 23 31

Ordförande: Ellen Persson

Ombudsman: Simon Josefsson