Östergötland

Kontakta oss

Gamla Rådstugugatan 30, 602 24 Norrköping

Mejla ostergotland@ssu.se

Ring ombudsman på 070 290 02 78

Ordförande: Alexander Winge

Ombudsman: Colin Larsson Rot