Uppland

Adress

SSU Uppland, Kungsgatan 111A, 753 18 Uppsala

Mejla uppland@ssu.se

Ring verksamhetsledare på 072 521 30 82

Ordförande: Sebastian Rasmusson

Verksamhetsledare: Rawan Al Saidi

Engagera dig i SSU Uppland!