Uppland

Kontakta oss

SSU Uppland, Kungsgatan 111A, 753 18 Uppsala

Mejla uppland@ssu.se

Ring ombudsman på 072 521 30 82

Ordförande: Sebastian Rasmusson

Ombudsman: Mustafa Rahimi