En reglerad invandring och en ordnad asylprocess

Hur stor är egentligen invandringen till Sverige?

Hur stor är egentligen invandringen till Sverige? Hur har den sett ut? Och hur borde vi göra framöver?

Se videon

Invandringen till Sverige för människor som söker skydd har minskat betydligt på senare år (om man bortser från under de månader som följt Rysslands invasion av Ukraina). Det som däremot fortsatt är stort är antalet människor som kommer hit för att arbeta. I videon går Lisa Nåbo igenom hur invandringen sett ut och vad vi borde göra framöver.

Vill du också ha en reglerad invandring och en ordnad asylprocess? Rösta på Socialdemokraterna 11 september.

  • 1

    Asyl ska sökas till hela EU och ansvaret för asylprövning och mottagande ska fördelas rättvist mellan medlemsländerna. Medlemsländer som vägrar ta ett solidariskt ansvar ska straffas ekonomiskt.

  • 2

    För att erbjuda ett tryggt och likvärdigt mottagande av asylsökande som stärker integrationen vill vi avskaffa EBO-lagen och införa mottagandecenter som kan snabba på asylprövningstiden.

  • 3

    Återinför arbetsmarknadsprövning för att få arbetstillstånd och höj lönekravet. Arbetskraftsinvandring ska bara ske till branscher med arbetsbrist och arbetskraftsinvandrare måste ha råd att leva i Sverige.

En ordnad och säker migration

Migration

Alla som kan jobba ska jobba

Jobb och arbets­marknad

Trygghet för alla

Lag och ordning

Vård efter behov – inte plånbok

Sjukvård