Internationella samarbetsorganisationer

IUSY

International Union of Social Youth, IUSY är samarbetsorganisationen som förenar de internationella student- och ungdomsförbunden runt om hela världen. IUSY har som världens största ungdomsorganisation över 160 medlemsorganisationer i över 100 länder och därmed miljontals medlemmar. IUSY har konsultativ status i FN och samverkar med många internationella NGO:s världen över samtidigt som de bedriver aktiviteter, möten och kampanjer över hela världen. IUSY är Socialistinternationalens ungdomsförbund.

2009 arrangerade IUSY en global politisk festival i Ungern för 3 000 unga politiker och 100 SSU:are deltog. I mars 2010 hölls IUSY World Congress i Sverige och samlade unga socialdemokratiska politiker från hela världen på Bommersvik under temat ”A World of Opportunitets – Together it’s Possible”.

IUSY leds av ett presidium och en generalsekreterare med sekretariat i Wien. På IUSY World Congress 2014 valdes SSU:s Evin Incir till generalsekreterare i IUSY. Organisationen bygger på regionala kommittéer som exempelvis European Committee, African Committee, American Committee och Asia-Pacific Committee. De enskilda egionerna har möjlighet att bygga en egen plattform där de kan diskutera regionalpolitik och utbyta erfarenheter.

Tillsammans med SSU genomför IUSY regionala nätverksträffar för medlemsorganisationerna som syftar till kunskapsutbyte, organisationsutveckling och ideologiska diskussioner.

Besök IUSY:s hemsida.

YES

Young European Socialists, YES, samlar de socialdemokratiska internationella student- och ungdomsförbunden i Europa och EU:s medlemsländer. Organisationen grundades 1992 i Haag.

YES är ungdomsförbundet till Party of European Socialists (PES) och Socialistgruppen i Europaparlamentet. YES är en viktig europeisk arena där mycket av den socialdemokratiska Europapolitiken diskuteras. SSU:s förbundssekreterare Ellinor Eriksson är vicepresident i Young European Socialists.

Besök YES:s hemsida.

FNSU

FNSU (Föreningen Nordisk Socialdemokratisk Ungdom) är samarbetsorganisationen för de nordiska- och baltiska socialdemokratiska student- och ungdomsförbunden.

Några gånger varje år träffas representanter från medlemsorganisationernas ledningar och utbyter idéer och diskuterar politiska förslag. FNSU har kongress vartannat år.