Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs varannat år på SSU:s förbundskongress. Den nuvarande förbundsstyrelsen valdes av SSU:s 41:a kongress i augusti 2021.