Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Kraft för rättvisa
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Vår ledning

Förbundsstyrelsen väljs varannat år på SSU:s förbundskongress. Den nuvarande förbundsstyrelsen valdes av SSU:s 41:a kongress i augusti 2021.

För frågor angående press och förfrågningar till ledning, kontakta press@ssu.se.