Andrea kandiderar till vice-president i IUSY!

Idag åker en delegation från SSU till Rosario i Argentina för att delta på IUSY Council. IUSY (International Union of Socialist Youth) är SSU:s internationella paraplyorganisation som samlar socialdemokratiska ungdomsorganisationer från mer än 100 olika länder. Vi tog ett snack med SSU:s förbundssekreterare Andrea Törnestam som är nominerad till positionen som vice-president i IUSY.

Andrea, SSU har nominerat dig till positionen som vice-president i IUSY! Hur känns det?
Det är såklart superkul och det känns väldigt fint att få förtroendet att bli nominerad! Det internationella engagemanget har alltid varit en viktig del av SSU:s verksamhet och det känns häftigt att bli en del av den långa och stolta historia vi har inom detta område!

Vad innebär det att vara vice-president i IUSY?
Att vara vice-president i IUSY är ungefär samma sak som att vara förbundsstyrelseledamot i SSU. IUSY:s styrelse består av ledningen som är generalsekreterare Alessandro Pirisi från Italien och president Howard Lee från Malaysia samt 21 vice-presidenter från olika delar av världen.

Styrelsens roll är att ta strategiska beslut om inriktning, prioriteringar och resurser för att på ett effektivt sätt stärka banden mellan socialdemokratiska ungdomsorganisationer i världen och utveckla politik som möter de gränsöverskridande utmaningar vi står inför idag.

SSU och IUSY har ett speciellt band, kan du berätta lite mer om det?
Ja, precis! Tillsammans med IUSY driver SSU ett internationellt projekt med syfte att stärka socialdemokratiska ungdomsorganisationer på regional nivå i olika delar av världen. Till exempel möjliggör vi för våra afrikanska systerorganisationer att mötas på African Committee.

Genom detta projekt får unga socialdemokrater, som annars inte haft möjlighet att träffas, mötas och utbyta erfarenheter samt diskutera politiska lösningar till hur vi bygger en mer jämlik och fredlig värld. Till dessa möten skickar vi en eller två SSU:are som föreläser på olika teman. SSU:arnas erfarenheter och kunskaper är ett väldigt viktigt inslag i projektet och föreläsningarna är mycket uppskattade!

Varför kandiderar du till positionen som vice-president i IUSY?
Mina år i SSU har givit mig många erfarenheter som jag vill ta med mig till IUSY. IUSY måste bli bättre på att prioritera vilka politiska frågor som ska stå högst upp på agendan, det hoppas jag kunna bidra till.

Vi lever i en global värld där de utmaningar vi står inför kräver mer samarbete, inte mindre. Vår generations socialdemokrater måste arbeta för att samtal över nationsgränserna aldrig reduceras till tweets mellan världsledare. Vi behöver forum där människor från olika länder kan mötas och utveckla politik tillsammans – IUSY är en organisation som främjar detta!

Vilka frågor tycker du IUSY ska fokusera på?
Jag tycker framförallt att IUSY ska fokusera på att ta fram en tydlig FN-agenda med två prioriterade områden- bekämpa krig och konflikter och sluta de globala klassklyftorna!

Okej, varför ska IUSY fokusera på just dessa områden?
För det första, under de senaste åren har den ekonomiska ojämlikheten i världen ökat. Den snedvridna ekonomiska fördelningen har negativa effekter på möjligheten att bygga stabila och jämlika samhällen. Därför måste det vara högsta prioritet att sluta de växande klassklyftorna i världen. Tillgången för alla till utbildning och hälsovård i kombination med ekonomisk omfördelning måste betonas tydligare och genomsyra arbetet i internationella organisationer.

För det andra, de pågående krigen och konflikterna i världen är ett av de största hindren för att uppnå global jämlikhet. Trots detta är det internationella världssamfundet lamslaget och lösningarna till den våldsamma värld vi lever i känns långt borta. Det är dags att vi hittar lösningar så att FN:s säkerhetsråd fungerar på ett bättre sätt. Dessutom måste vi öka antalet fredsfrämjande insatser genom FN.

IUSY ska vara den unga socialdemokratins röst i världen och alla SSU:are och medlemmar i våra systerorganisationer ska känna att det är deras röst som talar via IUSY på den globala arenan!

Slutligen, hur engagerar man sig i internationella frågor – vilka är dina bästa tips till alla SSU:are?
1) Lär er om världen – starta en studiecirkel eller bjud in en föreläsare att snacka om en internationell fråga som engagerar er!
2) Starta ett solidaritetsprojekt – tillexempel kan ni samla in pengar till en god sak, arrangera en demo för att uppmärksamma en internationell fråga eller vara pepp och stöd till någon av våra systerorganisationer i världen.
3) Gör en intresseanmälan till någon av de internationella aktivitet SSU-förbundet utlyser på hemsidan!

Och glöm inte, internationella frågor engagerar unga människor. Om ni har verksamhet som berör internationella frågor på lokal nivå kommer ni också kunna organisera fler till er SSU-klubb!