22 juni 2017

Vården måste bli jämlik, vårdköerna måste kortas och arbetsvillkoren för de som tar hand om oss när vi blir sjuka måste bli bättre. Den senaste veckan har vi pratat vård – och det finns mycket att ta tag i för att lösa vårdkrisen.

Ojämlik vård med långa väntetider
Vården måste bli jämlik. Idag spelar din klassbakgrund roll för hur bra vård du får. Var du bor i landet bestämmer hur lång tid du måste vänta innan du får träffa en läkare.

Sverige ligger i botten bland europeiska länder vad gäller väntetider och tillgång till vård. Endast 84% av befolkningen anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. Län i norra Sverige med större avstånd och en äldre befolkning har sämre tillgänglighet till vård än län i mellersta och södra Sverige med högre befolkningstillväxt och befolkningstäthet. Ojämlikheten avspeglas också i de stora hälsoklyftor som skapas mellan de med hög och låg utbildningsnivå. Exempelvis kan högutbildade kvinnor och män nu räkna med nästan sex år längre medellivslängd än lågutbildade kvinnor och män.

Socialdemokraterna måste axla ansvaret för att göra vården jämlik och tillgänglig, exempelvis genom att se till att vården får pengar efter behov och att förhandlingarna om storregioner återupptas, så att din bostadsort inte avgör hur snabbt du får vård.

Läs vår debattartikel här

Orimliga förhållanden för de som jobbar i vården
Arbetsvillkoren för de som jobbar i vården måste bli bättre. Det är djupt orättvist att de som har några av de absolut viktigaste jobben arbetar under de sämsta förhållandena. De som varje dag arbetar hårt för att vårda oss och ge den omsorg som behövs för att vi ska bli friska ska inte må dåligt på arbetet och måste få rimliga förutsättningar att kunna göra sitt jobb. Det är i grunden en rättvisefråga att de som jobbar i vården inte ska slita ut sig. Varken psykiskt eller fysiskt.

Den undermåliga arbetsmiljön är dessutom farlig för patienterna. När personalen arbetar under extrem press och med orimliga krav att utföra arbetsuppgifter de varken har tid eller resurser för att kunna genomföra riskeras patientsäkerheten.

Det är dags att vi alla står upp för sjukvårdspersonalen som tar hand om oss när vi behöver det som mest. Det är dags för bättre arbetstider, mer resurser och tid för återhämtning så att personalen i vården inte blir utbrända. Det är dags att Socialdemokraterna skärper sin vårdpolitik och ser till att de som har några av de absolut viktigaste jobben också får utföra sitt arbete under schyssta arbetsvillkor och arbetsförhållanden.

Läs vår debattartikel här

Socialdemokraterna är det enda parti som kan axla ansvaret och fixa vården. Väljarna vill det, patienterna behöver det och personalen förtjänar det. Nu måste S ta tag i vårdkrisen.

Läs mer om SSU:s vårdpolitik: https://www.ssu.se/politik/var-politik-a-o/sjukvard