FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon är skakad och kräver genast åtgärder mot Marockos ockupation av Västsahara

Förhoppningarna om en demokratisk process för Västsaharas självständighet har varit stora för västsaharierna. Sedan 1992 har västsaharierna väntat tålmodigt på den folkomröstning som Förenta Nationerna (FN) utlovade i samband med avtalet om vapenvila. Dock har Marocko hela tiden stoppat omröstningen och sedan 2004 har de aktivt verkat för att hindra ett självständigt Västsahara.

Utan möjlighet till någon meningsfull sysselsättning har ungdomarna fått nog. De äldre har upplevt krig och är genom sina bittra erfarenheter fast beslutna att fortsätta en fredlig kamp, men det har börjat bli oerhört svårt att stoppa ungdomarnas frustration. 40 års ockupation räcker. ”Världen har glömt bort oss”, säger de unga inför Polisarios Kongress i december 2015 som utgjorde 60 % av ombuden.

I början på 2015 väcktes förhoppningarna åter till liv i samband med ett eventuellt erkännande från Sverige. Då Sverige länge varit förknippat med arbetet för internationell fred och omvärlden hyser stor respekt för ett annars förhållandevis litet land skulle ett erkännande kunna leda till en dominoeffekt likt fallet Palestina. Detta gav västsaharierna hopp om en bättre framtid, men detta hopp krossades då slutsatsen av regeringens utredning blev att Sverige inte kommer erkänna Västsahara.

Den 5 mars besökte FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon flyktinglägren runt Tindouf och blev mycket uppskakad då han såg hur illa situationen var. Hans slutsats var att det pågår en illegal ockupation av Västsahara.  Besöket från Ban Ki-Moon ledde till att Västsaharafrågan återigen hamnade på dagordningen, men detta möttes snabbt av kritik från Marocko som reagerade med att inom några dagar skicka hem drygt 80 civila från FN:s fredsbevarande styrka MINURSO. Marockos utrikesminister Salaheddine Mezouar hävdade vid en presskonferens att förolämpningar och orättvisa inte accepteras av Marocko vart än de kommer ifrån.

FN krävde åtgärder för att förbättra situationen för västsaharierna, men fann inte stöd av säkerhetsrådet som diskuterade frågan senast den 24 mars. De länder som inte ställde sig bakom FN:s krav var bland annat Frankrike, Egypten, Japan och Spanien. Frankrike uppmanade istället till samtal mellan Marocko och Ban Ki-moon. Att Marocko är nära allierad med Frankrike som sitter i säkerhetsrådet gör att frågan blir allt mer komplex eftersom Frankrike blockerar förslag som stöttar Västsahara.

Kritiker menar att Västsahara inte kan erkännas på grund av att de inte kontrollerar sitt eget territorium. Folkrättsliga experter menar dock att ett erkännande kan implementeras genom principen ”rättsenlighetsprincipen” (ex injurna jus non oritur) som motiverar erkännande av nya stater som inte haft full kontroll när det berott på folkrättsstridiga handlingar från andra stater (t.ex. illegal ockupation). Tack vare den principen bör Västsahara erkännas såsom i fallet Bosnien Hercegovina, Palestina 2014 och Kroatien 1992. Samtliga stater hade vid tiden för det svenska erkännandet inte full kontroll av sitt område, liksom Västsahara idag inte heller har.

SSU kommer fortsätta arbeta för ett fritt Västsahara. Senast i december besökte SSU:s ordförande Philip Botström Polisario:s kongress i flyktinglägret i Algeriet där de bedriver merparten av sin verksamhet. ”Slutsatsen av regeringens utredning innebär inte att vårt ansvar för internationell fred tar slut här, utan vi fortsätter att arbeta för ett självständigt Västsahara. SSU kommer aktivt fortsätta driva frågan”

Om folket som lever där så vill har Västsahara rätt till självbestämmande och bilda en egen stat. Därmed ställer vi i SSU:s Västsharaprojekt oss mycket kritiska till Marockos illegitima agerande. Vi ser allvarligt på utvecklingen i området och hur Marocko förvaltar sin makt över Västsahara. Vi kommer fortsätta ta vårt ansvar för internationell fred och frihet och fortsätta verka för att Västsaharierna får genomföra en folkomröstning där folket själva får bestämma över deras framtid!

– Halkow Malik Aziz, SSU:s Västsaharaprojekt