5 april 2017

SSU, har sedan tidigare pekat ut utbildning som sin prioriterade fråga på S-kongressen den 8-12 april. Under parollen ”Elevlöftet” pekar SSU ut ett tiotal reformer för att öka jämlikheten och göra upp med systemfelen i skolan. Nu står det klart att Socialdemokraterna på Gotland ställer sig bakom SSU:s krav på ett Elevlöfte.

Elevlöftet innehåller förslag som ska öka likvärdigheten i skolan och ge alla elever samma chans att lyckas i skolan och i sitt framtida arbetsliv.

Ingen enskild lärare kan lösa alla de systemfel i skolan som politiken bär ansvaret för. Nu är det dags att göra upp med skolsegregationen och ge alla elever ett löfte om en jämlik skolgång, säger Philip Botström, förbundsordförande för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU.

Flera tunga S-distrikt har redan ställt sig bakom
SSU har goda förhoppningar om att få igenom sina krav på kongressen i helgen. Gotland ansluter sig till en rad tunga S-distrikt som redan ställt sig bakom SSU:s utbildningskrav, däribland Västernorrland, Värmland, Gävleborg och Uppland.

Att satsa på utbildning är avgörande för att öka jämlikheten i framtiden. Därför är jag glad att Gotland ställt sig bakom SSU:s krav på ett elevlöfte, säger Jonathan Carlsson, ordförande för SSU Gotland.

Om Elevlöftet
Elevlöftet består av tre delar:
1) Ge alla elever samma chans att lyckas i skolan genom att bland annat förändra skolvalet och göra om finansieringen av skolan.
2) Stoppa den psykiska ohälsan genom att satsa på elevhälsan.
3) Skapa ett tryggt arbetsliv för alla unga genom att införa ett helt nytt system för omställning och vidareutbildning.

Läs mer på https://www.ssu.se/ssus-krav-till-s-kongressen-2017/