29 mars 2017

Precis som vid förra kongressen är Handelsanställdas förbund bland de första att stötta SSU:s krav. Handels ställer sig bakom Elevlöftet och backar därmed de krav SSU ställer inför S-kongressen den 8 april.

Elevlöftet innehåller en rad förslag för att ge alla elever lika chans att lyckas i skolan och i sitt framtida arbetsliv.

Det känns toppen att SSU får uppbackning av Handels. Systemfelen i skolan som skapar segregation och ojämlikhet måste brytas. Det är viktigt att Handels tydligt signalerar till kongressen att det måste ske, säger Philip Botström, förbundsordförande för SSU.

SSU kommer fram till kongressen fortsätta opinionsbilda för att samla stöd för Elevlöftet, och har goda förhoppningar om att få med sig fler fackförbund.

Elevlöftet består av tre delar:
1) Ge alla elever samma chans att lyckas i skolan genom att bland annat förändra skolvalet och göra om finansieringen av skolan.
2) Stoppa den psykiska ohälsan genom att satsa på elevhälsan.
3) Skapa ett tryggt arbetsliv för alla unga genom att införa ett helt nytt system för omställning och vidareutbildning.

Vill du också kräva att Stefan Löfven ställer sig på elevernas sida? Gå in på ssu.se/elevloftet och gör din röst hörd.