11 oktober 2017

Psykisk ohälsa, hederskultur och bristande utbildningsmöjligheter är saker som påverkar flickors situation och möjligheter – både i Sverige och i världen. Därför vill vi belysa just de här sakerna idag på Internationella Flickadagen.

1. Varannan 15-årig tjej lider av psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa bland unga ökar kraftigt och drabbar mest tjejer. Varannan 15-årig tjej lider av psykisk ohälsa och det skrivs ut dubbelt så mycket antidepressiva medel idag som för 10 år sedan. Det är dags att bryta den negativa trenden! Genom barnkonventionen har Sverige åtagit sig att tillgodose varje barns mänskliga rättigheter. Och varje barn har rätt till sin psykiska hälsa. Varje barn har rätt till stöd, vård och behandling för att få denna rättighet tillgodosedd. Därför måste regeringen sätta stopp för den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga och de måste börja med de här åtgärderna i skolan.

Skolan innebär både prestationsstress och social stress, men skolan är också en av de mest effektiva arenorna för att nå unga som mår dåligt. Ökade satsningar på elevhälsan är därför helt avgörande för att vända utvecklingen. Det behövs obligatoriska psykiska hälsokontroller och ett maxtak i elevhälsan. För att hinna träffa alla barn som har det behovet ska en kurator maximalt ha ansvar för 300 elever. Det skulle möjliggöra för elevhälsan att inte bara hantera akuta situationer, utan också jobba förebyggande.

2. Hederskulturen får inte stoppa flickors frihet och jämlikhet

Hederskultur förhindrar människor att fatta egna beslut om umgänge och sätt att leva. Flera tusentals ungdomar i Sverige får idag inte välja vem de ska umgås med, vad de ska ha på sig eller vem de ska älska. Och försöker de bryta sig loss och leva ett självständigt liv riskerar de att utsättas för våld. De flesta av de som drabbas är tjejer mellan 15–25 år. Vi kan inte längre blunda för hederskulturen i Sverige. Vi måste göra motstånd via rättsväsendet, skolan och i övriga samhället. Vi får aldrig låta förtrycket normaliseras.

Polisens arbete mot hedersrelaterade brott måste stärkas och straffen måste skärpas. Alla hedersrelaterade brott måste prövas som grova brott. För det är precis vad det är, det är grova brott mot mänskliga rättigheter. Tjej- och kvinnojourer måste få ökat stöd så att det blir lättare att få hjälp om man är utsatt för hedersförtryck. Lärarna måste få bättre verktyg och stöd för att upptäcka och agera mot hedersförtryck. Hederskulturen får inte stoppa flickors frihet och jämlikhet. Vi ska stoppa hederskulturen.

3. Sveriges bistånd måste fokusera på flickors rätt till utbildning
Utbildning är en mänsklig rättighet och ska vara tillgängligt för alla barn, oavsett var de befinner sig. Men det är speciellt viktigt för de barn som drabbats av krig. Utbildning är också en säkerhetsmässig nödvändighet för barn på flykt. Om barnen befinner sig i skolan kan de skyddas från människohandel och sexuellt utnyttjande, vilket flickor riskerar att råka ut för i högre utsträckning än pojkar.

Barn som befinner sig i krig eller på flykt behöver utbildningsmöjligheter nu. Deras liv och utbildning kan inte vänta tills kriget tar slut, vi måste sätta igång med det här arbetet idag. I säkerhetsrådet behöver Sverige därför arbeta för att biståndet ökar generellt, och att världssamfundet lägger fokus på att alla de barn, speciellt flickor, som tvingats på flykt på grund av krig får den utbildning de har rätt till.