27 mars 2019

Igår röstade Europaparlamentet om det omdiskuterade upphovsrättsdirektivet. SSU tycker att Socialdemokraterna i Europaparlamentet borde röstat nej till delar av förslaget.

SSU förstår syftet med förslaget och delar grundinställningen och intentionen. Det är viktigt och bra att reglera nätjättarna och skydda upphovsrättsligt material, för att upphovsmakare ska få skälig ersättning för sitt arbete. Däremot menar vi att det här förslaget i vissa delar inte är tillräckligt bra eller kommer åt det problem som man strävar efter att reglera.

Viktiga värden, som yttrandefrihet, måste fortsätta värnas och direktivet skulle behöva arbetas om för att ta detta i beaktande i högre utsträckning.

SSU ser med oro på artikel 13 i direktivet. Artikel 13 betyder att det som läggs upp måste kontrolleras för att plattformen inte ska bryta mot upphovsrätten, det har refererats till som uppladdningsfilter. Det gör att exempelvis satir, memes och sådant som är tänkt för spridning riskerar att sållas bort i praktiken. Det är positivt att man undantagit satir och memes i det omarbetade direktivet, men frågan om hur detta ska garanteras i praktiken kvarstår.

SSU ser även vissa problem med artikel 11 som innebär att press och utgivare har rätt att begära ersättning av plattformar om nyhetsartiklar sprids, det som kallats länkskatt. Det är bra att hyperlänkar undantas, men här ser vi också vissa praktiska frågetecken kring vad det kan betyda för användare som delar exempelvis nyhetsartiklar. Detta behöver tydliggöras.

SSU är oroliga att direktivet innebär att en viktig funktion av internet som vi känner det idag försvinner. Men SSU vill samtidigt se åtgärder för att upphovsmän ska få skälig ersättning för det jobb de utför. Därför tycker SSU att Socialdemokraterna i EU-parlamentet borde ha röstat nej till delar av upphovsrättsdirektivet, men inte hela.