24 mars 2018

🙏 SSU på S – kongressen i Värmland! Våra uppmaningar:
📣 Driv på för att ungdomsförbund ska släppas in på skolor
📣 Organisera fler yngre

Läs mer i Carola Walls & Alexander Paulssons debattartikel i VF!