2 februari 2021

S-studenter och SSU i solidaritet med folket i Myanmar

S-studenter och SSU fördömer starkt militärkuppen som genomfördes under  måndagsmorgonen burmesisk tid. Militären har arresterat demokratiskt valda  politiker samt ledare från civilsamhället. Samtidigt har ett undantagstillstånd  utfärdats för ett år framåt och internet stängts ner i vissa delar av landet.

Denna militärkupp är en grov attack mot burmesiska folkets rättigheter. Det  internationella samfundet måste enat agera snabbt och fördöma militärkuppen i  starkaste ordalag samt ge landet förutsättningar att stärka sin demokrati. Kraven på  den burmesiska militären är enkla. 

Myanmars militär måste genast återge makten till den legitima och folkvalda civila  regeringen och låta parlamentet samlas för att fortsätta sitt arbete för det  burmesiska folket. Militären måste också utan reservationer acceptera valresultatet  från den 8 november. Burmesiska folket har talat. Alla som blivit godtyckligt  arresterade måste också utan några som helst dröjsmål släppas fria och  undantagstillståndet måste hävas genast. Press- och yttrandefriheten måste  respekteras och internet och annan kommunikation som stängts ner måste öppnas  upp igen. 

S-studenter och SSU kräver att Sverige aktivt verkar för att FN och EU fördömer  militärkuppen. Vi vill se att Sverige verkar för ett starkare internationellt arbete mot  ett mer fredligt och demokratiskt Myanmar. 

Socialdemokratiska studentförbundet, S-studenter  

Socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU