12 augusti 2017

Partiet har väldigt lågt stöd bland oss unga och det är ett problem man måste ta tag i redan idag. Det är mindre än ett år kvar till valet och för att vara ett framtidsparti måste Socialdemokraterna vinna tilltro hos oss unga väljare. De måste locka till sig vår generation ju!
Därför är vi glada att Lena Rådström Baastad och resten av partiet har lyssnat på SSU och tagit fram två förslag på hur vi kan involvera fler unga i politiken och i socialdemokratin i synnerhet:

1. Släpp in politiska ungdomsförbund på skolor

Om vi inte kan komma in på skolor och berätta om hur vi unga kan påverka politiken och samhället, hur kan vi då förvänta oss att yngre generationer ska ha tilltro till demokratin? Vi vill prata med andra unga om politik och demokrati. Rektorer ska inte godtyckligt kunna säga nej. SSU och S uppmanar därför kommuner att ha lokala riktlinjer som tydligt pekar ut att politiska ungdomsförbund som har demokratiska värderingar och moderpartier som representeras i riksdagen, samt arbetsmarknadens parter ska ha rätt att löpande informera på gymnasieskolor.2. Satsa mer på att organisera vår generation
Genom att vara närvarande i människors vardag och minska avståndet till de politiska besluten kan vi engagera fler unga. SSU och Socialdemokraterna måste värva medlemmar och växa. Vi måste vara ute på skolor, arbetsplatser och knacka dörr för att prata med medborgare om hur de vill utveckla samhället. Genom att fler människor är medlemmar blir de politiska förslagen bättre och är grundande i människors vardag. Och genom att värva fler unga kan Socialdemokraterna verkligen vara ett framtidsparti.