30 maj 2018

Socialdemokraternas tio förslag för en tryggare arbetsmarknad

Idag presenterade Socialdemokraterna ett handlingsprogram med 10 vallöften för en tryggare arbetsmarknad. Förslagen är särskilt viktiga för Sveriges unga arbetare. Idag ser vi hur varannan ung har en otrygg anställning och att allt fler har sms-anställningar som gör att man inte kan planera sitt liv.

Det gör det omöjligt att veta om man kan betala hyran eller har råd med mat på bordet i slutet av månaden. Det är oacceptabelt och en arbetsmarknad som borde ha förpassats till historiens skräphög för länge sedan. Vi unga förtjänar schyssta villkor på jobbet.

Här är en kort sammanfattning av Socialdemokraternas 10 förslag för en tryggare arbetsmarknad:

1. Avskaffa allmän visstid och delade turer
Socialdemokraterna vill avskaffa allmän visstid, begränsa delade turer och stärka rätten till heltid. Det är något som SSU länge drivit. Arbetsgivare ska inte kunna anställa på visstid utan skäl. Allmän visstid sätter käppar i hjulet för ungas självständighet och trygghet. Delade turer skapar stress och psykisk ohälsa och rätt till heltid ska vara en självklarhet.

2. Stopp för sms-anställningar
Ingen ung ska behöva sova med mobilen under kudden för att få nästa jobbpass. Alla ska veta att de har ett jobb att gå till nästa morgon som kan betala hyran i slutet av månaden. Men idag har allt fler sms-anställningar. Genom att Socialdemokraterna avskaffar allmän visstid stoppas också sms-anställningarna.

2. Stopp för hyvling
Det enda vi ska hyvla är ost, inte arbetstid. Socialdemokraterna vill förbjuda hyvling. Att arbetsgivare skär ned på arbetstid istället för att säga upp personer är oacceptabelt. Anställningsskyddet ska omfatta de timmar som gäller i anställningskontraktet. Alla i Sverige ska kunna leva på sin lön.

3. Reglera arbetskraftsinvandringen till bristyrken
Arbetskraftsinvandringen ska styras efter arbetsmarknadens behov, inte arbetsgivarens jakt på billig arbetskraft. Socialdemokraterna vill, som tidigare presenterats, införa arbetsmarknadsprövning till bristyrken.

4. Stopp för missbruk av subventionerade anställningar och bekämpa arbetslivskriminalitet
Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Oseriösa företag och kriminella ska inte kunna utnyttja subventioner, arbetsintyg eller skattepengar för sina egna syften. Förslaget innebär exempelvis fler arbetsplatsinspektioner.

6. Schyssta villkor i offentliga upphandlingar
Staten upphandlar för flera hundra miljarder årligen. För oss är det självklart att det offentliga ska föregå med gott exempel och därmed ställa krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.

7. Stopp för lönedumpning på svenska arbetsplatser
Lika lön ska gälla för lika arbete oavsett var man kommer ifrån eller vad man heter. Idag kan arbetskraft från andra EU-länder få mindre betalt än svenska arbetare vilket konkurrerar ut svenska löntagare. Det kallas lönedumpning, och det vill Socialdemokraterna sätta stopp för.

8. Stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet
Under #metoo såg vi en explosion av berättelser om sexuella trakasserier i arbetslivet. Särskilt utsatta är unga tjejer. Den utvecklingen tar Socialdemokraterna på allvar genom att skärpa kraven på arbetsgivarna för att säkerställa att ingen utsätts för sexuella trakasserier!

9. Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö – ingen ska dö av jobbet
Ingen ska dö på jobbet. Det kanske låter som en självklarhet. Men bara under 2018 har 16 dött på sitt arbete. Det är oacceptabelt, vi ska ha en säker arbetsmiljö. Därför vill Socialdemokraterna utveckla arbetet och stärka insatserna mot nollvision mot dödsolyckor på arbetet.

10. Omställning
Socialdemokraterna vill införa ett system för vidareutbildning genom hela arbetslivet. Guldkockans tid är förbi. Vår ungdomsgeneration kommer behöva byta jobb 7-8 gånger under sitt arbetsliv. Alla unga ska känna trygghet att de i framtiden kan utvecklas genom hela arbetslivet. Vi ska bejaka livslångt lärande Det här förslaget drev SSU på S-kongressen 2017.

SSU:s fem favoriter för en tryggare arbetsmarknad för unga:
1. Avskaffa allmän visstid ur LAS
2. Stopp för sms-anställningar
3. Stopp för hyvling
4. Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet
5. Bättre system för vidareutbildning och omställning genom hela livet