Sök till SSU:s Burmaprojekt!

Sedan 2011 driver SSU en skola tillsammans med systerorganisationen Youth for a New Society, (YNS), med syftet att stärka ungas deltagande i Burmas demokratiseringsprocess.
I tre år var skolan lokaliserad vid thai-burmesiska gränsen då YNS och deras moderparti Democratic Party for a New Society (DPNS) inte varit tillåtna att bedriva oppositionspolitik i Burma. För ett tag sedan flyttade DPNS och YNS tillbaka till Burma då förutsättningarna för att bedriva oppositionspolitik inne i landet förändrats åt rätt håll. Skolan följde såklart med och finns idag lokaliserad strax utanför landets största stad Rangoon. I oktober 2014 blev DPNS ett registrerat parti och kan nu bedriva kampen för ett demokratiskt samhälle på plats i Burma.

På skolan undervisas eleverna under nio månader i bland annat samhällskunskap, mänskliga rättigheter, feminism och socialdemokrati. Projektgruppen gör varje år under en vecka ett besök på skolan i syfte att träffa eleverna samt vår systerorganisation YNS. Under vårt besök passar vi även på att hålla pass för YNS i interndemokrati och organisering.Den andra delen av Burmaprojektet är att SSU varje år skickar en volontär som undervisar på skolan.

SSU:s långsiktiga syfte med det nära samarbetet och projekten är att stärka organisationen till att bli en demokratisk kraft mot militärdiktaturen. Som medlem i projektgruppen är du med och planerar, utför och utvärderar projektet tillsammans med de andra medlemmarna i projektet och i dialog med den internationella sekreteraren och systerorganisationen. Det är ett spännande tillfälle att arbeta nära Burmafrågan och utveckla SSU:s viktiga projekt.

Som projektaktiv förväntas du:
• Ha ett starkt engagemang i Burmafrågan
• Kunna lägga ca 3 veckor under ett år på projektet (resor, besök av systerorganisationer samt planeringsmöten i Sverige).
• Vara en god ambassadör för SSU i andra länder.
• Hålla en kontinuerlig kontakt med systerorganisationen i det andra landet
• Skriva kontinuerliga inlägg till den internationella bloggen om händelseutvecklingen i det berörda landet.
• Delta på planeringsträffarna i Sverige
• Delta aktivt under alla faser i projektet– planering, genomförande och utvärdering.
• Föreläsa i minst två distrikt per år om den politiska situationen i landet ni arbetar med.

Verkar det här intressant för dig och du är över 18 år?
Ansök då här genom att skriva en motivering om varför just du vill vara en del av projektgruppen.

Sista ansökningsdag är 8 januari!

Vid frågor kontakta SSU-förbundets internationella sekreterare rebecca.abrahamsson@ssu.se