3 augusti 2017

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, genomför varje år en kartläggning av hur Sveriges kommuner sköter sig när det gäller att erbjuda sommarjobb och feriepraktik till unga i gymnasieåldern. Årets undersökning visar precis som tidigare år att det finns stora skillnader mellan kommunerna, både vad gäller lön och ersättning, erbjuden arbetstid samt antal erbjudna jobb eller platser. Nytt för årets undersökning är att den visar att skillnaderna i lön beror på kommunernas socioekonomiska sammansättning.

Läs hela rapporten här