13 mars 2019

Det är akut. Hur Sverige och EU agerar de närmaste åren är kritiskt för klimatet
SSU kräver omfattande investeringar och att klimatångesten hamnar där den hör hemma. Krav måste ställas på dom 100 företag som står för 71% av världens utsläpp.

Det är orimligt att vi unga går runt med klimatångest och försöker rädda världen själva medan de stora utsläppsbovarna går fria.

Ska vi lösa klimatutmaningen kan det inte hänga på individen

Klimatet är ett kollektivt problem som kräver kollektiva lösningar som står i proportion till hur stort och akut problemet är. I EU-valet nu i vår ska vi driva förslag som gynnar klimatet och gör skillnad på riktigt. Vi vill att Sverige ska ha världens mest ambitiösa klimatpolitik, och att resten av EU ska ta efter. Svensk klimatpolitik i hela Europa helt enkelt.

SSU:s krav

  • Låt företagen stå för klimatskulden
  • Fossilfritt Europa 2030
  • Sluta subventionera flygindustrin