SSU om budgeten: regeringen kan göra mer för att minska ungas arbetslöshet

Idag presenterar regeringen sin budgetproposition för 2017. SSU menar att regeringens budget innehåller flera viktiga satsningar och pekar ut rätt riktning för Sverige. Ungdomsförbundet saknar dock satsningar på att bryta skolsegregationen, och menar att regeringen kan göra mer för att minska ungas arbetslöshet.

10 miljarder till kommunerna
Huvudnumret i budgeten är att regeringen skjuter till 10 miljarder kronor till kommunerna, en satsning som SSU var först ut att kräva.

Tio miljarder mer till kommunerna kommer göra skillnad. Men ingen enskild budget löser alla utmaningar. Det kommer behövas mer politik i den riktningen framöver, säger Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Satsningar krävs på unga långt ifrån jobb
Ungdomsarbetslösheten minskar nu kraftigt och på sin lägsta nivå på 13 år. Men många unga går fortfarande arbetslösa, och särskilt utsatta är de unga som saknar relevant utbildning och erfarenhet. Därför menar SSU att utbildningssatsningar fortsatt ska vara regeringens fokus. Samtidigt finns flera åtgärder som kan underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden.

– Genom att möjliggöra fler relevanta sommarkurser på högskolan kan unga bli klara snabbare med plugget och jobb frigörs under sommarmånaderna, och genom att satsa på sommarjobb i kommunerna kan unga få viktig erfarenhet. Dessa satsningar saknar jag i budgeten, säger Philip Botström.

Skolan behöver vara i fokus
Den absolut viktigaste åtgärden för att arbetsmarknaden ska fungera bra är att utbildningssystemet fungerar bra. Unga behöver rustas inför framtidens jobb, och de som saknar arbete saknar i regel också kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar. Idag beror ungas chanser i skolan allt mer på föräldrarnas utbildningsbakgrund, och skolsegregationen ökar. Det behöver åtgärdas.

– Ska vi i grunden underlätta för unga att få jobb måste vi skapa en jämlik skola i världsklass. Här har regeringen gjort mycket men då utmaningarna är väldigt stora kan vi konstatera att regeringen behöver göra mer, exempelvis för att resurser till skolan hamnar där de gör som mest nytta och inte i fickorna hos riskkapitalister, avslutar Philip Botström.