20 april 2017

Idag presenterade skolkommissionen sitt slutbetänkande som bland annat berör hur likvärdigheten kan öka i skolan. SSU ser glädjande på att kommissionen lyfter flera av de förslag SSU tidigare presenterat för att bryta segregationen i skolan men konstaterar också att flera förslagen är otillräckliga för att komma åt problemen.
Många SSU-förslag i skolkommissionens betänkande
SSU gläds åt att reformpaketet “Elevlöftet” som SSU drivit inför S-kongressen, tydligt präglar skolkommissionens betänkande. Bland annat föreslår skolkommissionen, i linje med SSU:s tidigare förslag, en särskild statligLäs hela artikeln på Cisions hemsida.