SSU pressar S om skolvalet

Förändra skolvalet och öka den statliga styrningen av skolan. Det skriver SSU:s förbundsordförande Philip Botström på DN Debatt, och sätter därmed press på Socialdemokraterna. Bakgrunden är Pisa-mätningens rapport om minskad likvärdighet i svensk skola.

Likvärdigheten minskar
Trots ett positivt trendbrott när det gäller de generella kunskaperna visar den senaste PISA-mätningen att klyftorna i svensk skola är stora och har ökat kraftigt. Likvärdigheten minskar och skillnaderna mellan elever ökar. En bidragande orsak till skolsegregationen är skolvalet, vilket också OECD lyfter fram i Pisa-mätningen.

– I Sverige ska vi ha en jämlik skola där direktörens och arbetaren möts och får lika förutsättningar att nå sin fulla potential. Därför behöver skolvalet reformeras och pengarna till skolan fördelas bättre, säger Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Krav inför S-kongressen
Att öka jämlikheten är skolans största utmaning. Inför S-kongressen i vår kommer det vara en av SSU:s högst prioriterade frågor. SSU kräver att Socialdemokraterna reformerar skolvalet och inför en nationellt socialt viktad skolpeng.

-Att bryta segregationen i skolan kommer vara en av SSU:s viktigaste frågor på S-kongressen. Trots att partiledningen är medvetna om problemen med dagens skolval så har man inte presenterat några konkreta lösningar. Det är verkligen dags nu, säger Philip Botström.

Läs artikeln här: http://www.dn.se/debatt/med-ett-integrerande-urval-kan-vi-behalla-skolvalet/

För mer information
Pavlos Cavelier Bizas, pressekreterare
Telefon: 070 350 43 57
E-post: pavlos.cavelier@ssu.se