SSU släpper kommunprogram

I hundratals fullmäktigeförsamlingar och nämnder runt om i landet sitter unga SSU:are som folk- och förtroendevalda. I en tid då det parlamentariska läget ofta sätter käppar i hjulet för socialdemokratisk politik på nationell nivå byter nu SSU fokus. Som ett led i det släpps ett program med idéer och verktyg för hur SSU kan påverka politiken på lokal nivå. När utrymmet att genomföra stora jämlikhetsreformer i riksdagen är begränsade är kommunprogrammet ett verktyg för att visa hur jämlikheten kan öka i kommunerna. SSU kallar programmet ”Vägen till jämlika kommuner”.

I programmet presenteras reformer inom jobb, skola, bostad och välfärd. För vissa av reformerna i rapporten presenteras en kostnadsberäkning för att ge exempel på hur förslaget kan genomföras. Vid behov av ytterligare uträkningar går det att använda sig av vårt grundmaterial, maila sofia.brandstrom@ssu.se.

Läs programmet här

Förslagen från programmet:
• Socioekonomiskt viktad skolpeng
• Maxtak i elevhälsan
• Rusta upp skolan
• Högskolebehörighet som norm på alla gymnasieskolor 
• Sociala investeringsfonder
• Kulturmiljon för en meningsfull fritid för unga  
• Avgiftsfri kollektivtrafik för unga
• Sommarjobbsgaranti för unga
• Rätt till heltid
• Kompetensbaserad rekrytering
• Billiga hyresrätter i byggplaner
• Gemensam bostadskö
• Använda allmännyttiga bostadsbolag för att pressa priser
• Bygg bostäder istället för parkeringsplatser