14 december 2017

Idag presenterade pensionsgruppen bestående av S, MP, L, C, KD och M en överenskommelse om framtidens pensionssystem. SSU välkomnar den blocköverskridande uppgörelsen för ett hållbart och rättvist pensionssystem som gynnar unga på sikt.

Bättre villkor för fattiga mormor
Regeringen aviserar att grundskyddet ska reformeras och stärkas, att garantipensionen utvidgas och att taket för bostadstillägget höjs. Dessutom har regeringen redan aviserat skattesänkningar och att den orättvisa pensionärsskatten ska avskaffas helt till 2020.

–Våra mor-och farföräldrar, som har varit med och byggt upp vårt land, ska ha en trygg och bra pension. Överenskommelsen innebär klara förbättringar för de pensionärer som har det tuffast, kommenterar Philip Botström, förbundsordförande SSU.

Höjd pensionsålder men bättre arbetsmiljö
Överenskommelsen innehåller en höjning av pensionsåldern på grund av att medellivslängden ökar. En förutsättning för ett stärkt pensionssystem som inte urgröps ytterligare för framtida generationer är att vi jobbar längre när vi lever längre. Men det är centralt att det efterföljs av förbättrad arbetsmiljö och möjligheter till omställning och vidareutbildning. Det är även positivt att det finns ett undantag för de som jobbat längre än 44 år och att a-kassan och sjukförsäkringen höjs.

Många arbetare sliter idag ut sig i förtid. Det är därför helt avgörande att en höjd pensionsålder efterföljs med insatser för bättre arbetsmiljö och möjlighet till omställning, kommenterar Philip Botström.

Det är också avgörande att unga kommer in snabbare på arbetsmarknaden och har möjlighet till omställning under arbetslivet för att skapa ett robust pensionssystem, kommenterar Philip Botström vidare.

Reformerat PPM-system och AP-fonder
En stor seger för Socialdemokraterna i överenskommelsen är att oppositionen gått med på att strama upp reglerna i premiepensionssystemet. Dessutom kommer reglerna för AP-fonderna moderniseras och bli mer etiska.

Nu är det stopp för fler Allra-skandaler. Pensionssystemet ska garantera en trygg pension, inte garantera oseriösa finansbolag deras vinster, avslutar Philip Botström.