SSU:s Burma-volontär skriver om den utsatta muslimska minoritetsgruppen Rohingya

Elin Lilijenbladh är volontär för SSU Burma projekt och är just nu på plats i Burmas största stad Rangoon. Där undervisar hon i politisk ideologi, feminism och mänskliga rättigheter på en skola som drivs av SSU tillsammans med den socialdemokratiska oppositionen i Burma. Två dagar i veckan arbetar Elin också med ungdomsorganisationen Youth for a New Society (YNS) på deras kansli med organisationsutveckling.

För den som inte är regimtrogen i Burma, eller för den som tillhör någon av de marginaliserade folkgrupperna i landet är det omöjligt att få status som medborgare i landet. Utan medborgarskap kan dessa personer inte rösta, få ett pass och andra rättigheter kopplade till medborgarskap. En av de folkgrupper som inte har fått status som medborgare är Rohingya, en befolkning som bor i Arakan State och till största delen är muslimer. De har ett såkallat ”white card” som är en typ av permanent uppehållstillstånd. Inför det stundande valet i höst hade de blivit lovade att få rösta med sina white cards för första gången, trots att detta inte tillåts i vallagen. Andra folkgrupper, främst med buddhistisk tro, motsatte sig detta och protester utbröt där även munkar och andra framstående personer i området deltog. I veckan kom beskedet att Rohingya befolkningen inte kommer att få rösta i valet och att deras white cards dras tillbaka, något som också uppmärksammades av Human Rights Watch (https://storify.com/HRW/human-rights-watch-daily-brief-17-february-2015). Det verkar inte heller finnas politisk vilja att ändra deras status till medborgare eller att ändra vallagen så att den tillåter dem att rösta.

Konflikter med etniska eller religiösa förtecken har varit vanliga i Burma och förklaras av många inom den politiska oppositionen med den skoningslösa assimileringspolitik som militärjuntan kännetecknas av. Militärjuntan föredrar den kultur, det språk och den religion som är rådande hos folkgruppen Myanmar och har tvingat övriga landet att tillexempel undervisa endast på Myanmar.
Studenternas protester mot den nya lagen, National Education Law (NDL), som innebär en centralisering av skolsystemet och ett förbud mot student och lärarfacken har fortsatt under veckan. Studenterna som påbörjade sin protestmarsch i Mandalay i centrala Burma har nu fått tillskott av flera andra marscher från andra delar landet. Just nu går mellan 1000-2000 studenter mot Rangoon.

Samtidigt har ett ändringsförslag av NEL lagts fram i det burmesiska parlamentet i tisdags som stöds av studenterna. Denna version tillåter student- och lärarfack, ger mer regional frihet i utformningen av innehållet i studieprogrammen och tillåter studenter som stängts av från universitetsutbildning på grund av sina politiska sympatier att återvända till sin utbildning.

Studenterna har i sin marsch krävt att det ska finnas hemspråksundervisning på universiteten, något som har avvisats av militärjuntan. Förhoppningen är att studentdemonstrationen ska nå Rangoon utan att stoppas av regimen, men farhågan att våld kan komma att användas mot studenterna är hela tiden närvarande.

Elin Lilijenbladh
SSU:s volontär i Burma