SSU:s krav till S-kongressen 2017

Socialdemokraterna måste ge ett elevlöfte
Dagens utbildningssystem hindrar unga från att nå sin fulla potential och förstärker ojämlikheten. Det drabbar enskilda elever och är farligt för sammanhållningen i Sverige. Det är dags att Socialdemokraternas kongress fattar historiska beslut om att förändra de systemfel som i flera decennier gett elever olika chanser att lyckas. Det är dags att alla elever får lika chans i skolan och i sitt framtida arbetsliv. SSU vill att Socialdemokraterna ger alla elever ett löfte om att stå på deras sida. För att ställa sig på elevernas sida behöver Socialdemokraterna göra upp med systemfelen i det svenska utbildningssystemet.

SSU:s elevlöfte

A. Ge alla elever samma chans att lyckas.
Skolan är segregerad och ojämlik. Elever får inte samma chans. Det vill SSU ändra på. Vi vill göra om skolvalet, ge mer pengar till skolan och fördela pengarna efter behov.

Reformer:
1. Reformera det fria skolvalet, inför ett integrerande skolval. Den övergripande principen för urval till grundskolan ska vara att varje skola har en blandad elevsammansättning. Läs mer om integrerande skolval här http://www.dn.se/debatt/med-ett-integrerande-urval-kan-vi-behalla-skolvalet/”>.
2. Sätt en lägstanivå för antalet nyanlända elever varje skola ska ta ansvar för. Kvoten ska vara obligatorisk för alla skolor och utgå från varje skolas kapacitet.
3. Öka de generella statsbidragen till kommunerna kommande mandatperiod.
4. Ge skolverket direktiv att ta fram nationella riktlinjer för hur skolpengen ska viktas socialt.

B. Stoppa den psykiska ohälsan.
Stressen och pressen i skolan ökar den psykiska ohälsan. Därför vill SSU införa psykiska hälsokontroller och göra det lättare att få tid hos skolkuratorn.

Reformer:
1. Inför obligatoriska psykiska hälsokontroller, dessa ska komplettera de nuvarande fysiska hälsokontrollerna.
2. Utöka antalet hälsokontroller till tre tillfällen under gymnasiet.
3. Inför ett maxtak i elevhälsan så att varje skolkurator har max 300 elever i sitt upptagningsområde.

C. Se till att arbetslivet blir tryggt för alla unga.
Valen en gör som tonåring ska inte avgöra hela ens framtid. SSU vill att alla unga ska kunna utvecklas och byta bana genom hela arbetslivet. Det är trygghet på riktigt.

Reformer:
1. Ge högskola och universitet ett omställningsuppdrag som går ut på att de i ett separat system med separat finansiering ansvarar för de kurser, program och utbildningar som ger rätt till omställningsersättning.
2. Ett nytt ersättningssystem tas fram för utbildning som är relevant för arbetsmarknaden där ersättningen för omställning har samma omfattning som arbetslöshetsförsäkringen
3. Ta fram ett valideringssystem för att översätta arbetslivserfarenhet till formell kompetens.