30 mars 2017

På torsdagen blev det klart att ytterligare ett partidistrikt ställer sig bakom SSU:s krav inför S-kongressen. Nu ställer sig Socialdemokraterna i Uppsala Län bakom SSU:s Elevlöfte.

Elevlöftet innehåller förslag som ska öka likvärdigheten i skolan och ge alla elever samma chans att lyckas i skolan och i sitt framtida arbetsliv.

Jag är glad över att Uppsala Län inser vikten av att göra upp med skolsegregationen och ge alla elever ett löfte om en jämlik skolgång, säger Philip Botström, förbundsordförande för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU.

Vägen till ett jämlikt och rättvist samhälle går genom klassrummet. Alla föräldrar ska vara säkra på att deras barn ges ett löfte om att gå i en skola där de kan känna trygghet och lära sig något nytt varje dag. Därför ställer vi oss bakom Elevlöftet, säger Helena Proos, kommunstyrelsens ordförande i Enköping och delegationsledare för Socialdemokraterna i Uppsala län.

Ökad press när flera S-aktörer ställer sig bakom SSU
Pressen ökar nu på partiledningen, när flera tunga aktörer ställer sig bakom SSU:s krav. Socialdemokraterna i Jönköpings Län, Handels och flera andra LO-förbund har meddelat att de ställer sig bakom Elevlöftet. SSU kommer fram till kongressen fortsätta opinionsbilda för att samla stöd för Elevlöftet, och har goda förhoppningar om att få med sig fler Socialdemokratiska partidistrikt.

En jämlik skola är avgörande för att öka jämlikheten i framtiden. Därför är jag stolt över att Socialdemokraterna i Uppsala Län har ställt sig bakom elevlöftet, säger Asal Gohari, distriktsordförande för SSU Uppland.

Om Elevlöftet
Elevlöftet består av tre delar:
1) Ge alla elever samma chans att lyckas i skolan genom att bland annat förändra skolvalet och göra om finansieringen av skolan.
2) Stoppa den psykiska ohälsan genom att satsa på elevhälsan.
3) Skapa ett tryggt arbetsliv för alla unga genom att införa ett helt nytt system för omställning och vidareutbildning.

Vill du också kräva att Stefan Löfven ställer sig på elevernas sida? Gå in på ssu.se/elevloftet och gör din röst hörd.