22 november 2017

Nazerhal-las engagemang i UJSARIO började, precis som för många SSU:are, med ett skolbesök. Det var när hon studerade engelska på en skola i flyktinglägret Es-Smara, Algeriet, som skolan mottog organisationen som snart skulle komma att utgöra en stor del av Nazerhal-las liv, UJSARIO. UJSARIO:s uppdrag på skolan den där dagen år 2012 var att informera eleverna om könssjukdomar, varpå Nazerhal-la också började intressera sig allt mer för deras arbete. Hon hade redan sedan tidigare hört talas om UJSARIO, men aldrig engagerat sig. År 2015 kände hon dock att tidpunkten var kommen, och när hon fick höra att organisationen sökte nya medlemmar som önskade att engagera sig såg hon sin möjlighet och ansökte.

Ytterligare en tid senare var Nazerhal-la utbildad inom UJSARIO:s internutbildningar, vilka pågår under drygt sex månaders tid, och invald till deras så kallade ”stadstyrelse” i Es-Smara. Det var också här som hennes politiska kamp började ta vid allt mer. Nazerhal-las roll i styrelsen kom att innebära ett stort ansvar för ett utav de fyra distrikten i stadsdelen Mahbas, med ett par hundra invånare. Inom denna roll kom hon att få ansvar för såväl barn-, ungdoms- och kvinnoverksamheterna i organisationen, vilket bland annat innebar att hon varje vecka fick ansvar för att planera, anordna och genomföra aktiviteter och kampanjer. Bland annat har ett stort, genomgående fokus för Nazerhal-la varit att skapa möjligheter för äldre kvinnor som inte har studerat tidigare, genom att istället få göra det i kurser inom UJSARIO. Alltid med målsättningen att också genom detta kunna stärka barn, ungas och kvinnors medvetenhet om sina rättigheter, inom allt vad det kan innebära. Om det så gäller en fysisk aktivitet för yngre barn eller rådgivning åt kvinnor med äktenskapsproblem, är Nazerhal-la där och agerar spindeln i nätet och får organisationen att fortsätta framåt.

För att fortsätta framåt krävs likaså andra parters engagemang och målsättning. Nazerhal-la tror att UJSARIO:s viktigaste uppdrag fortsättningsvis kommer att vara att vara fortsätta lyfta frågan om Västsahara, inom alla sammanhang. Hon tror att för att möjliggöra detta behöver stort fokus behöva ligga på den unga generationen, och att medvetandegöra problemet för denna. UJSARIO måste fortsätta att sprida de värderingar som organisationen bygger på, demokrati och frihet, och ingjuta hopp om att en sådan utveckling är möjlig för Västsahara. I denna process anser hon att SSU är viktig, att vårt syfte bör vara att fortsätta inkludera så många unga människor som möjligt i denna process, utbilda och medvetandegöra i frågan, och skapa politiskt inflytande som kan bidra till att förändra västsahariernas situation. Kort sagt, samla, skola, påverka.

Vid en anblick på omvärlden och dess ansvar i detta, anser Nazerhal-la att ett erkännande av Västahara är det minsta möjliga som bör genomföras. Hon anser dock att Västsaharas frihet är det absolut högsta målet och vid den avslutande frågan på vilken framtid hon ser för hennes hemland, svarar hon ”en generation som föds i ett fritt land”. Låt oss tillsammans med våra vänner i Västsahara, låta den visionen bli verklighet inom en snar framtid