18 december 2017

Västsaharafrågan har länge varit en hjärtefråga för SSU. Västsahara refereras ofta som Afrikas sista koloni. SSU har under många år jobbat hårt för att få upp Västsaharafrågan på den politiska agendan. Det var SSU som 2009 drev frågan om ett erkännande av Västsahara på partikongressen och vann. Nu fortsätter vi att aktivt jobba för att ett erkännande även ska komma från den socialdemokratiska regeringen.

Västsahara är sedan decennier tillbaka ockuperat av Marocko och är ett område med betydande naturtillgångar, rika fiskevatten och goda fosfattillgångar. SSU har under många år rest till de västsahariska flyktinglägren i Algeriet, där flyktingar har bott under många år i hopp om att snart få se ett slut på ockupationen. Partiets systerorganisation Polisario har sitt fäste i lägren vilket även SSU:s systerorganisation UJSARIO har.

SSU:s projekt genom Palmecenter kommer under projektperioden 2017-2018 att fortsätta arbeta med att fokusera på att stärka vår systerorganisation. Genom utbyten får vi möjlighet att lära oss mer om varandras organisationer och politiska lägen. Vi ordnar utbildningar, seminarier och workshops med fokus på interndemokrati, organisering och feminism.

Under en vecka per år besöker Ujsario Sverige och vi ordnar ett program med pass och studiebesök. Passen har främst fokus på demokratiprocesser, korruption och hur man organiserar sig. Tidigare har vi till exempel arbetat med organisering av kongress, medlemsrekrytering, sociala medier och att stärka kvinnor i ledande positioner.
Deltagarna från Ujsario tar därefter med sig den nya kunskapen och erfarenheterna från Sverige ner till lägren och håller i egna utbildningar där. På så sätt kan fler ta del av kunskaperna för att stärka sin organisation.

Den svenska projektgrupper ordnar en resa till de algeriska lägren under en vecka varje år. Där håller projektgruppen pass och workshops i samma ämnen. SSU:s långsiktiga syfte med det nära samarbetet och projekten är att stärka organisationen till att bli en demokratisk kraft mot ockupationen.

Som medlem i projektgruppen är du med och planerar, utför och utvärderar projektet tillsammans med de andra medlemmarna i projektet och i dialog med den internationella sekreteraren och systerorganisationen. Det är ett spännande tillfälle att arbeta nära Västsaharafrågan och utveckla SSU:s viktiga projekt.

Som projektaktiv förväntas du:
• Ha ett starkt engagemang i Västsaharafrågan
• Kunna lägga ca 3 veckor under ett år på projektet (resor, besök av systerorganisationer samt planeringsmöten i Sverige).
• Vara en god ambassadör för SSU i andra länder.
• Hålla en kontinuerlig kontakt med systerorganisationen i det andra landet
• Skriva kontinuerliga inlägg till den internationella bloggen om händelseutvecklingen i det berörda landet.
• Delta på planeringsträffarna i Sverige
• Delta aktivt under alla faser i projektet– planering, genomförande och utvärdering.
• Föreläsa i minst två distrikt per år om den politiska situationen i landet ni arbetar med.

Verkar det här intressant för dig och du är över 18 år?
Ansök då här genom att skriva en motivering om varför just du vill vara en del av projektgruppen. Om du blir vald är du projektmedlem under 2018 fram till redovisningen av projektet är avslutad i början på 2019.

Sista ansökningsdag är den 22 januari 2018.

Vid frågor kontakta SSU-förbundets internationella sekreterare rebecca.abrahamsson@ssu.se