GDPR

När du blir medlem i Sveriges Socialdemokratiska
Ungdomsförbund (SSU) registreras dina personuppgifter.
Registrering och hantering av personuppgifterna sker i
enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling och syfte

När du blir medlem i SSU samtycker du till att SSU registrerar de personuppgifter som behövs för att SSU ska kunna bedriva sin verksamhet och ta vara på dina intressen som medlem.

Personuppgifterna används bara inom ramen för SSU:s verksamhet, t.ex. för utskick av medlemsinformation, kallelser, medlemstidning, samt sändlistor för e-mail och SMS, riktade annonser, nomineringar och om du kandiderar till en förtroendepost.

Personuppgifter som behandlas av SSU

Uppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer, mobilnummer, email, personnummer, födelsedatum och kön. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap raderar vi dina personuppgifter inom 13 månader, vi sparar dock kommun, födelseår och kön för statistik ochekonomisk redovisning.

Vem som hanterar dina personuppgifter

Förtroendevald medlemsansvarig och personal kan ges
ansvar att hantera uppgifterna i SSU:s medlemsregister. Även leverantörer och bidragsgivare till SSU kan i de fall detta krävs för verksamheten få tillgång till uppgifterna. Tredje part kan få tillgång till anonymiserad medlemsdata i marknadsföringssyfte. Tredje part kan få tillgång till anonymiserad medlemsdata i marknadsföringssyfte. I de fall Socialdemokraterna erbjuder rabatterat medlemskap för dig som SSU-medlem samt administrerar utskick åt SSU kan uppgifterna komma att hanteras av Socialdemokraterna.

 

Dina rättigheter

Du som medlem har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade.

Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av
personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du
SSU:s personuppgiftsansvarige på gdpr@ssu.se