Antirasism

För allas lika värde

Vi står upp för allas lika värde och kämpar mot alla former av rasism. Rasismen är strukturell och en form av förtryck som syftar till att splittra oss människor.

I Sverige är diskriminering på grund av etnisk tillhörighet olagligt, men det förekommer ändå dagligen på alla samhällsnivåer. Vardagsrasismen påverkar oss i olika stor omfattning men är ständigt närvarande. Rasismen finns i alla grupper i samhället och tar sig i uttryck på olika sätt till exempel som antisemitism eller islamofobi. Rasismen växer i Sverige och extrema rörelser som nynazister och islamister har blivit ett hot mot vår demokrati och trygghet.

SSU ser att ökade klyftor och otrygghet är grogrunden för rasism. Ett jämlikt samhälle som håller ihop är det bästa receptet mot rasism.

När rasismen sprider sig och etsar sig fast i samhället krävs krafttag mot hatet. Därför vill SSU förbjuda antidemokratiska och rasistiska organisationer. Polisen måste stärka arbetet mot hatbrott och diskriminering. Även de stora digitala jättarna som Facebook och Youtube måste ställas till svars för hatet de låter spridas på sina plattformar. 

  • Förbjud rasistiska och antidemokratiska organisationer och förstärk polisens arbete mot hatbrott och diskriminering
  • Använd anonymiserade jobbansökningar och utöka diskrimineringsombudsmannens  resurser och befogenheter
  • Ställ högre krav på digitala jättarna att förhindra rasism och hat från sina plattformar