Bostad

Bostäder vi har råd med

Det är en mänsklig rättighet att ha någonstans att bo. Hur vi bygger våra samhällen avgör hur vi lever och jobbar.

Idag låter vi marknaden avgöra både hur och vilka bostäder som byggs. En marknad som styrs av efterfrågan och köpkraft. Det har lett till bostadsbrist, segregation och dåligt planerade bostadsområden för att minska kostnader. 

SSU vill att alla ska ha råd att bo tryggt. När det byggs nytt måste det vara gröna energieffektiva bostäder och nya bostadsområden ska motverka segregation.

Idag tvingas allt fler ta stora dyra lån och nya hyresrätter har väldigt höga hyror. Staten bör bygga nya gröna hyresrätter med lägre hyror så fler unga har råd med en bostad. Kraven bör skärpas på alla kommuner att planera blandade områden med hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Ny bebyggelse ska planeras så fler kan åka kollektivt eller cykla.

  • 1

    Bygg tiotusentals energieffektiva och billiga hyresrätter

  • 2

    Inför krav på alla kommuner att ny bostadsbyggnation ska ha blandad bebyggelse och främja resande via cykel eller kollektivtrafik för att motverka segregation

  • 3

    Sänk fastighetsskatten på hyresbostäder som är högre än för bostadsrätter och rusta upp gamla slitna bostadsområden