Internationell solidaritet

Hela världens fred

SSU:s ideal om frihet, jämlikhet och solidaritet känner inga nationsgränser.

De samhällsutmaningar vi ser i Sverige, såsom växande högerextremism, ekonomiska klyftor och klimatförändringar är problem som vi även ser internationellt. Därför måste lösningarna även vara gränsöverskridande. De konflikter och den oro som finns i olika regioner har globala konsekvenser. Inget land kan ignorera och avskärma sig från omvärlden som en lösning på problemen vi gemensamt måste möta.

SSU:s mål med utrikes- och säkerhetspolitiken är att bidra till fred, demokrati och hållbarhet tillsammans mellan länder, institutioner och folkrörelser världen över. Samarbetet inom EU och Norden behöver fördjupas. Sverige ska vara en stark röst för en feministisk utrikespolitik som lyfter kvinnors röster och rättigheter vid förhandlingsborden.

  • 1

    Fördjupa samarbetet inom EU och Norden för att rädda klimatet och öka vår säkerhet

  • 2

    Fortsätt Sveriges feministiska utrikespolitik med fokus på nedrustning och fred

  • 3

    Driva en global handelspolitik mot fokus på socialt hållbar tillväxt och arbetares rättigheter

Engagera dig för en rättvis värld