Internationell solidaritet

Hela världens fred

SSU:s ideal om frihet, jämlikhet och solidaritet känner inga nationsgränser.

De samhällsutmaningar vi ser i Sverige, såsom växande högerextremism, ekonomiska klyftor och klimatförändringar är problem som vi även ser internationellt. Därför måste lösningarna även vara gränsöverskridande. De konflikter och den oro som finns i olika regioner har globala konsekvenser. Inget land kan ignorera och avskärma sig från omvärlden som en lösning på problemen vi gemensamt måste möta.

SSU:s mål med utrikes- och säkerhetspolitiken är att bidra till fred, demokrati och hållbarhet tillsammans mellan länder, institutioner och folkrörelser världen över. SSU vill att Sverige ska utöka försvarssamarbetet med EU. Om ett EU-land blir invaderat utav främmande makt, ett tredje land, så anser vi att EU finnas där och hjälpa till. Sverige ska vara en stark röst för en feministisk utrikespolitik som lyfter kvinnors röster och rättigheter vid förhandlingsborden.

  • Artikel 42:7 i EU-fördraget behöver kompletteras med explicita löften om militära säkerhetsgarantier i de fall ett medlemsland angrips militärt av ett tredjeland
  • Höj kapitalskatten för att ha råd att finansiera satsningar på försvaret och skolan, sjukvården och klimatomställningen
  • Fortsätt Sveriges feministiska utrikespolitik med fokus på nedrustning och fred

Engagera dig för en rättvis värld