Jobb & arbetsmarknad

Alla som kan jobba ska jobba

Grunden för vårt välstånd och individens frihet är en egen försörjning. Därför är vår målsättning att alla som kan jobba ska jobba, det är när man gör sin plikt man fullt ut kan kräva sin rätt.

Vår rikedom bygger på att Sverige ligger långt fram i teknikutvecklingen och en hög kompetens hos arbetare. Människor utan fullständiga gymnasiebetyg har därför svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Ekonomiska trygghetsnät som a-kassa för arbetslösa och att många organiserar sig fackligt har bidragit till höga löner i Sverige. Andelen arbetare som är medlemmar i fackförbund har minskat, vilket också gjort att löneutvecklingen och villkoren på arbetsmarknaden blivit sämre fastän företagen är rikare än någonsin.

SSU vill ha ett samhälle där vi håller ihop. Starka fackförbund är helt nödvändiga för att den som jobbar ska få en bra lön, god arbetsmiljö och schyssta villkor på jobbet. Alla som arbetar i företagen ska ha det bra, inte bara företagens ägare.

Nya jobb kan skapas genom att staten investerar i forskning för att nya innovativa företag ska växa fram, starka ekonomiska trygghetsnät, en personalsatsning i välfärden och investeringar i arbetares utbildning så de kan ta de nya jobb som växer fram.

  • 1

    Inför en svensk “Green New Deal” som investerar i gröna nya jobb genom forskning, grön industri, infrastruktur och energieffektiva bostäder

  • 2

    Gör det gratis att vara medlem i facket genom skatteavdrag och garantera facklig introduktion om anställdas rättigheter för nyanställda

  • 3

    Höj nivån på arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen för att hålla uppe lönenivåerna och möjliggör för fler att ha råd att studera till ett nytt yrke mitt i livet

Håller du med? Du behövs i arbetet för en schysst arbetsmarknad!