Migration

En ordnad och säker migration

Människor har i alla tider flyttat mellan länder för att förbättra sina liv. Det är i grunden positivt men det måste ske på ett säkert och reglerat sätt. Annars riskerar migrationen att cementera människor i fattigdom och öka splittringen mellan grupper i samhället.

Det är en självklarhet att Sverige ska visa solidaritet med de som flyr från krig. Men det är inte en fråga för Sverige ensamt, utan borde vara ett ansvar alla länder tar tillsammans. SSU tycker vi ska ha en gemensam flyktingpolitik i hela EU där människor i behov av skydd från väpnade konflikter ska fördelas efter medlemsländernas mottagandeförmåga. 

Människor söker sig även till Sverige för att studera och jobba. Vi måste säkerställa att de som vill komma hit att arbeta får löner och villkor som matchar de som redan arbetar i Sverige, idag är det alltför vanligt att utländsk arbetskraft utnyttjas nästan som slavarbetare för att minska företagens kostnader.

Integrationen måste bli bättre. Nyanlända ska inte bo koncentrerat i ett fåtal utsatta bostadsområden med trångboddhet. Där de får sämre förutsättningar att lära sig språket, utbilda sig och få jobb. Rika och moderatstyrda kommuner måste bidra till integrationen genom att ta emot flyktingar. De måste bygga bostäder som fler har råd med, inte bara villor för de med mycket pengar. Alla som bor i Sverige ska ha samma möjligheter att bli en del av vårt land. 

  • Asyl ska sökas till hela EU och ansvaret för asylprövning och mottagande ska fördelas rättvist mellan medlemsländerna. Medlemsländer som vägrar ta ett solidariskt ansvar ska straffas ekonomiskt.
  • För att erbjuda ett tryggt och likvärdigt mottagande av asylsökande som stärker integrationen vill vi avskaffa EBO-lagen och införa mottagandecenter som kan snabba på asylprövningstiden
  • Återinför arbetsmarknadsprövning för att få arbetstillstånd och höj lönekravet. Arbetskraftsinvandring ska bara ske till branscher med arbetsbrist och arbetskraftsinvandrare måste ha råd att leva i Sverige.

Håller du med?