Klimat

SSU:s Green New Deal

SSU vill se en rättvis klimatomställning. Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga, enligt  forskarvärlden riskerar de att inom vår livstid rasera världen som vi känner den idag. Värmeböljor, ökenspridning och andra förödande väderfenomen är konsekvenser av en global temperaturökning. Effekterna kommer att slå hårdast mot de grupper som idag har minst resurser. De kommande tio åren är avgörande om världen ska kunna undvika de värsta klimatförändringarna. Sanningen är att endast 100 företag står bakom 70% av de globala utsläppen och den rika eliten tillåts fortsätta göra vinst på att förstöra planeten.

SSU vill ha gemensamma lösningarna och en ambitiös investeringspolitik för en snabbare omställning som kommer ta oss ur klimatkrisen – en Green New Deal. Om klimatomställningen ska lyckas måste klimatpolitiken utgå från ett rättvise-, klass- och landsbygdsperspektiv. Samhället måste möjliggöra för människor att minska sina utsläpp. 

För det krävs en utökning och billigare kollektivtrafik, elektrifiering av transporter, energieffektivisering av byggnader och investeringar i forskning och innovationer för en fossilfri industri.

Åtgärderna för att ställa måste bekostas av de stora företagen och den rika eliten, det vill säga de som idag tjänar mest på utsläppen av växthusgaser. Människor som idag har minst förutsättningar att ställa om ska få de största möjligheterna att göra det.

 • 1

  Fasa ut fossila bränslen och uppnå en cirkulär ekonomi där alla varor och produkter är förnybara eller återvinningsbara till 2030 i Sverige och 2035 i EU.

 • 2

  Investera 100 miljarder per år i en Green New Deal som bland annat:

 • 3

  Bygg ut kollektivtrafiken och gör den avgiftsfri

 • 4

  Investera kratigt i forskning och innovation som möjliggör industrins klimatomställning

 • 5

  Bygg nya energieffektiva och billiga hyresrätter för att lösa bostadsbristen

 • 6

  Elektrifiera transporter och bygg höghastighetståg mellan Sveriges stora städer

Håller du med?

Vi har mindre än tio år på oss. Du behövs!