Psykisk ohälsa

Du har rätt att må bra

Sedan 90-talet har andelen unga som lider av psykisk ohälsa fördubblats och idag är nästan 200 000 barn och unga drabbade. Det faktum att så många unga mår dåligt kan inte ses som individuella problem – det är ett samhällsproblem.

Den stress och press unga känner bottnar ofta i en ökad otrygghet och framtiden. Idag sorterar skolan hårdare ut elever med ett oförlåtande betygssystem, många har otrygga otrygga anställningar och i stora delar av landet har vi en bostadsbrist som slår hårt mot unga. 

Hela samhället är förlorare när unga mår dåligt. Den utbredda psykiska ohälsan måste i grunden behandlas som en folksjukdom med preventiva åtgärder som riktas mot hela befolkningen. Barn och ungas psykiska ohälsa hindrar oss från att växa och nå vår fulla potential.

Elevhälsan bör införa årliga hälsoundersökningar för att i förebyggande syfte stärka elevers psykiska välmående och Barn- och ungdomspsykiatrin behöver kraftigt byggas ut. Ingen ung som mår dåligt ska vänta en dag för länge på stöd och hjälp.

  • 1

    Inför årliga hälsoundersökningar med fokus på det psykiska välbefinnandet i skolan och utveckla skolans roll i att för att förebygga självmord baserat på dokumenterat framgångsrika metoder.

  • 2

    Unga som mår dåligt snabbt ska kunna få hjälp i mobilen, kuratorer och psykologer måste finnas tillgängliga även digitalt.

  • 3

    Korta köerna till BUP och stärk vårdcentralernas kompetens och kapacitet behandla enkel och medelsvår psykisk ohälsa bland unga.

Bli medlem för ett samhälle där alla mår bra