Sjukvård

Vård efter behov – inte plånbokstorlek

Sjukvården ska vara solidarisk och alla ska vara med och bidra, för att ha möjlighet att få hjälp när det behövs. Oavsett var du bor eller hur mycket du tjänar ska du kunna lita på att vården finns där när du behöver den. Pengarna som vi betalar in i skatt ska gå till vården – och inte till bolagsvinster eller aktieutdelningar till riskkapitalister.

Vårdpersonalen skriker efter fler kollegor, det behövs mer resurser. Att privata vårdcentraler och sjukhus skickar miljonbelopp i vinst till sina ägare samtidigt som vårdpersonal varslas på många sjukhus och vårdcentraler är fullständigt oacceptabelt.

SSU vill att alla ska kunna lita på sjukvården oavsett inkomst och utbildningsnivå. Sjukvården kan inte vara en marknad, därför ska inte vinstdrivande företag styra den.

Arbetsmiljön inom vården behöver förbättras så att fler vill och orkar arbeta ett helt yrkesliv. För att minska slit och stress behöver de anställda få fler kollegor som kan hjälpa till att dela på arbetet. Därför är det viktigt att höja lönerna inom välfärden. I de fall där kommuner eller landsting har svårt att rekrytera till bristyrken vill SSU se att staten åtar sig att erbjuda studiefinansiering för att säkra en stabil personalförsörjning inom välfärden.

  • Vi vill införa ett vinstförbud för all offentlig finansierad vård. Stoppa skatteslöseriet i att företag kan starta konkurrerande vårdcentraler utan att de behövs och förbjud att privata sjukförsäkringar som ger förtur i den offentligt finansierade vården.
  • Inför en nationell vårdapp. Vårdappen ska ha en kontaktgaranti med en första bedömning inom 24 timmar för frågor som rör psykisk ohälsa.
  • De som jobbar inom vården måste få bättre arbetsvillkor genom höjda löner och fler kollegor.

Håller du med?